Selecteer een pagina

burgerparticipatie

in jaren 70 woonwijken

 

 

Burgerparticipatie in de jaren ’70

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Elke in het kader van de Verkenning Post 65 onderzoek gedaan naar participatie. Deze studie richt zich specifiek op de (semi-)openbare ruimtes in de woonwijken, om een antwoord te krijgen op de vraag hóe en óf deze ruimte werd toegeëigend door bewoners en of er bij het ontwerpproces al sprake was van een invloed van de bewoners of dat juist de architecten waren die vergaande ideeën hadden over deze ruimte.

Het onderzoek is gepresenteerd tijdens het eerste RCE platform Verkenning Post 65 en gepubliceerd op de website van de RCE.

onderzoek / architectuurgeschiedenis